ЗГРАДА ИЗГРАЂЕНА ЗА ИЗБЕГЛА И СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ЛИЦА ДОБИЈА ПАРКИНГ И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ЗГРАДА ИЗГРАЂЕНА ЗА ИЗБЕГЛА И СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ЛИЦА ДОБИЈА ПАРКИНГ И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
  • Категорија:Друштво

Започети су радови на изградњи паркинг простора испред зграде за избегла и социјално угрожена лица, која је направљена између улице Проте Матеје Ненадовића и обилазнице на Новој Селенчи. Поред самог паркинга, праве се и прилазне саобраћајнице до самог објекта који је изградио Комесаријат за избеглице.

Комесаријат је у сарадњи са донаторима уложио 800 хиљада евра, а град Сомбор око 15 милиона динара у смислу комуналног уређења и привођења намени парцеле на којој је објекат изграђен. У овој згради ће дом пронаћи тридесет избегличких и десет породица социјално угрожених лица.

Радови се изводе на основу пројекта који финансира Град Сомбор, а извођач је „Војпут“ доо из Суботице, док послове стручно техничког надзора врши Управљач пута, ЈКП „Простор“ Сомбор.

Станови су након изградње власништво локалне самоуправе, а комисија за избор корисника 30 стамбених јединица сачинила је листу избеглица којима су станови дати у закуп на одређено време са могућношћу куповине. Друга комисија одредила је десет породица које ће се уселити у десет стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима.

Избелицама је дата могућност да станове откупе, док ће особе које су добиле право коришћења станова за социјално становање уговор закључити са Центром за социјални рад, али без могућности откупа.